PETRI TOLPPA ON ASIANAJAJA TAMPEREEN SEUDULLA

Pikkukuvake vaa'asta

Olen Petri Tolppa, kokenut asianajaja ja varatuomari, päätoimipaikkana Akaa ja vastaanotto sovittaessa myös Tampereella. Tarjoan asiakkailleni monipuolisia asianajotoimistopalveluja luotettavasti.


Palvelen sekä yksityisasiakkaita että yrityksiä Akaan, Tampereen ja muun Pirkanmaan alueella.


Toimin testamenttaamiseen liittyvissä asioissa Amnesty Internationalin Suomen osaston kumppaniasianajajana, ks. http://www.amnesty.fi/lahjoita/testamentti/.


Ota yhteyttä

Apua lakiasioissa

Osaamiseeni kuuluvat muun muassa:

 perinnönjaot ja pesänselvitykset

 perinnönjako

 testamenttien laatiminen ja testamenttiriidat

 oikeus- ja testamentintekokelpoisuuden arvioiminen

 muu ikääntymiseen liittyvä juridinen ongelmanratkaisu

 avioehtosopimusten laatiminen

 edunvalvontavaltuutusten laatiminen

 kiinteistö- ja asunto-osakekaupat

 lahjakirjat

 asunto-osakeyhtiöasiat

 pesänjakajana toimiminen omaisuuden ositusriidoissa

 avoliiton päättymisen jälkeinen omaisuuden erottelu

 lasten huoltajuus-, asumis- ja elatusasiat

 uskottuna miehenä toimiminen yhteisomistusta koskevissa riidoissa

 konkurssipesien pesänhoitajana ja julkisselvittäjänä toimiminen

 talousrikosjutuissa avustaminen

 työoikeus

 kilpailukielto- ja osakassopimusriidat

 vahingonkorvaus- sekä potilasvahinkoasiat

 oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa

 välimiehenä toiminen ja välimiesmenettelyssä avustaminen

 maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja.