Tietosuojaseloste

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Asianajotoimisto Aalto Oy:ssä käsitellään sekä miten niitä kerätään, käsitellään ja suojataan.

 

1. Rekisterinpitäjä: Asianajotoimisto Aalto Oy, Valtatie 4, 37800 Akaa

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Asianajaja Petri Tolppa, petri.tolppa@pp.inet.fi, puh. 040 5334255

 

3. Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakasrekisterin tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpito, hallinta ja asiakasviestintö sekä esteellisyyksien                    selvittäminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia henkilötietoja: 

  • nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • henkilötunnus
  • asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, lainsäädännön edellyttämään asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot, muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä näitä koskevat muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm.  www.lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7, Tietojen luovutukset: Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta kenelläkään, joka ei työskentele Asianajotoimisto Aalto Oy:ssä.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisest ja vain niiden työntekijpiden toimesta, joident työnkuvaan se kuuluu. Asiakasrekisteriä käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus myös käyttöoikeuden pööttymisen jälkeen.

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllä mainitun posti- tai sähköpostiosoiteen kautta.